De Veluwse Piraten heeft met de grootste zorgvuldigheid getracht haar site samen te stellen. Desalniettemin kan de aangeboden informatie onvolledig of niet (meer) juist zijn. De Veluwse Piraten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van delen van de site. Ook kan De Veluwse Piraten nimmer garanderen dat de site vrij is van virussen en kan evenmin instaan voor het verspreiden van de site of delen daarvan door onbevoegden. Via de site van De Veluwse Piraten wordt de mogelijkheid geboden toegang te krijgen op sites die door derden onderhouden worden. De Veluwse Piraten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsite en/of informatiebronnen. De inhoud van van deze site mag alleen gebruikt worden voor niet commerci├źle doeleinden en priv├ęgebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Veluwse Piraten.